ผู้ชนะประจำเดือน
{{ winner.username_show }}  
X  {{ winner.score }}
-:--:--
{{ r.username_show }}
{{ r.score | number:"2" }}
ผู้ชนะประจำสัปดาห์
JDB PT CQ9 RT JILI FC RSG PG AMB PS 5G HS BAC {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username_show }}
{{ $index + 1 }}
{{ k.username_show }}
{{ k.score | number: "2" }}
ผู้ชนะประจำวัน
JDB PT CQ9 RT JILI FC RSG PG AMB BAC PS HS 5G {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username_show }}
{{ $index + 1 }}
{{ k.username_show }}
{{ k.score | number: "2" }}
ผู้ชนะประจำวัน
JDB PT CQ9 RT JILI FC PG 5G HS RSG AMB BAC PS {{ r[i].username_show || " " }}
{{ $index + 1 }}
{{ win.username_show }}
{{ win.score | number: "2" }}
ผู้ชนะประจำวัน